Velkommen til
Spil til Stregens
værktøjskasse

Her kan du finde værktøjer til at sætte emnet sport og pengespil på dagsordenen. Alt materialet kan downloades, gemmes og printes. Materialet må bruges og deles frit. Vi ønsker at starte en god samtale om balanceret pengespil som en del af et sundt sportsmiljø.

På siden www.spiltilstregen.dk kan du læse de vigtigste ting, der er at vide i forhold til emnet og møde nogle af vores ambassadører – den samme grundfortælling er gengivet i denne folder. Tanken med folderen er, at du kan bruge den som baggrundsviden til dig selv eller dele den ud til trænere, forældre, atleter eller andre interesserede.

Du kan også læse de to korte introduktioner: ”Sport og pengespil - kort fortalt” eller ”Matchfixing og pengespil – kort fortalt”

Til sportschefer og ansvarlige trænere

Som sportschef og/eller ansvarlig træner er det jeres ansvar, at spillepolitikken er kendt og relevante interessenter forstår, hvad god adfærd er, når det kommer til pengespil.

Her kan du finde spillepolitikken (Gambling policy) og de tilhørende anbefalinger som pdf.

Her kan du finde en præsentation, der sætter lidt flere ord på politikkens indhold og baggrund.

- Den kan også være god hvis du vil sætte emnet på dagsordenen for de professionelle atleter, evt. suppleret med visning af udvalgte film

Hvis I ønsker at indskrive spillepolitikken i jeres adfærdskodeks, kan I lade jer inspirere af dette tekstforslag.

Til trænere

Trænerne spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre et sundt sportsmiljø. Derfor er det vigtigt at trænerstaben har forholdt sig til spil og spillepolitikken. I kan bruge de her diskussionsspørgsmål til at mærke efter og få politikken ind under huden.

Som træner kan du møde atleter, der har et spilleproblem. I denne folder kan du få gode råd til at tage hånd om det.

Og her kan du få adgang til præsentationen: Session for undervisere og trænere.

Efterskoler og gymnasier

I talentmiljøerne er det særligt vigtigt at der samlet arbejdes med at sikre en balanceret spillekultur som en del af et sundt elitemiljø. Derfor har vi lavet et oplæg som du kan bruge som underviser hvis du gerne vil sætte fokus på temaet sport og spil. Du kan hente det her.

Vi anbefaler at du bruger en af vores film til at sætte diskussionen i gang. Enten den mere dybdegående film hvor Mads Beierholm undersøger temaet, eller en af de relevante ambassadørfilm du finder i filmarkivet.

Som trænerstab eller undervisergruppe kan I også med fordel forholde jer samlet til sport og spil.

Til det formål kan I bruge de her diskussionsspørgsmål eller spille vores dilemmaspil selv eller med de unge.

I kan også bruge disse øvelser til at starte refleksioner om spillevaner med de unge. Der er både en klasseøvelse og en øvelse til, hvordan du kan tage den svære samtale, hvis du er bekymret for om en elev spiller for meget.

Til forældre

Forældrene kan spille en rolle i forhold til talentudviklingen. Du kan bruge denne præsentation til forældresamlinger. Præsentationen er estimeret til at tage 45 min. inkl. diskussion og indeholder film og øvelser. Præsentationen indeholder anbefalinger til alle aldersniveauer.

Her kan du også finde en folder til forældrene, hvis du er bekymret for et enkelt barn/atlet.

Forældre henvises også til denne side for mere information.

Filmarkiv

Her kan I finde alle de film, der er udviklet til indsatsen, som I kan bruge til at rammesætte samtalen. At vise en film og præsentere politikken kan være nok til at have en dialog.

E-læring

For at understøtte den implementering har vi netop lanceret to moduler på DIF’s nye e-læringsplatform:

  • Uddannelse af trænere – her kan du som træner få den grundlæggende viden omkring emnet sport og pengespil, teste din egen viden og blive introduceret til spillepolitikken
  • Viden til atleter – modulet er bygget sådan op, at du kan bruge det som redskab på træningslejre mv. for at starte en samtale om gode spillevaner, tage temperaturen på dit hold og tale om regler og rammer lokalt hos jer. Modulet kan også tages af den enkelte atlet f.eks. i forbindelse med udtagelse til landshold mv.
Begge moduler er gratis og kan hentes på e-læringsplatformen:

Klik på linket til atletmodulet:
https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/webshop/product/24

eller til trænermodulet:
https://ie.dif.dk/ng/core-ng/#/webshop/product/25
  1. Opret dig som bruger
  2. Køb varen, OBS begge kurser er gratis
  3. Tag kurset
Man kan trække rapporter på hhv. enkelte brugere, grupper eller alle brugere. Dvs. hvis I vil bruge det til træningsmodul og ”holde øje” med om de udfylder, så skal I sørge for at de brugere er oprettet som en gruppe inden I sender linket ud. Hvis I har tekniske udfordringer kontakt da DIF.

Center for Ludomani - www.ludomani.dk - INFO@LUDOMANI.DK - 70 11 18 10